Friday, 9 December 2011


Siratan Makanan  
1.
Dalam kehidupan sebenar hidupan tidak makan atau dimakan oleh sejenis hidupan sahaja. Beberapa rantai makanan akan bergabung untuk membentuk hubungan makanan yang dikenali sebagai siratan makanan.
2.
Contoh siratan makanan
Habitat : Sawah padi
   

   
3.
Dalam contoh siratan makanan di atas terdapat 6 rantai makanan:

i.          Pokok padi ® burung pipit ® ular ® helang
ii.         Pokok padi ® tikus ® ular ® helang
iii.        Pokok padi ® belalang ® burung pipit ® ular ® helang
iv.        Pokok padi ® tikus ® helang
v.         Pokok padi ® tikus ® ular ® helang
vi.        Pokok padi ® belalang ® ayam ® ular ® helang
vii.       Pokok padi ® belalang ® ayam ® helang

4.
Kepentingan siratan makanan

(i)
Memastikan kemandirian spesies-jika sesuatu haiwan hanya memakan sejenis makanan sahaja dan sekiranya makanan itu telah habis dimakannya, haiwan itu akan mati kebuluran.

(ii)
Hidupan boleh memperolehi makanan daripada pelbagai sumber.

(iii)
Apabila mana-mana rantai makanan dalam siratan makanan terganggu, bilangan hidupan dalam siratan makanan akan berubah.
Contoh : Pengurangan bilangan tikus akibat diracun akan mempengaruhi bilangan ular.

(iv)
Terdapat saling pergantungan di antara pelbagai hidupan dalam siratan makanan.

No comments:

Post a Comment